Resmi Gazete’de bugün (22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)

– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 12000 vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri